Provedena arheološka istraživanja na lokalitetu –Barutana u Tuzli

Arheolog Muzeja Istočne Bosne, dr.sci Dženan Brigić je nakon višemjesečne pripreme tokom mjeseca novembra 2021.godine realizovao probno arheološko istraživanje na lokalitetu Gradina-Barutana u Tuzli.
Istraživanje je imalo za cilj pronalazak i identifikaciju potencijalnih arheoloških nalaza.
JU Muzej Istočne Bosne Tuzla je predvodio projekat u saradnji sa Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, te Gradom Tuzla.
U okviru navedenih istraživanja realizovana su geofizička mjerenja uz Della t V Metode refrakcione ( WET-tomografija i geoelektrične tomografije uz primjenu LIS tehnike mjerenja geofizičkih profila P-1, P-2, P-3 .Takođe je izvršena i analiza postojećih i dostupnih podataka o geološkim karakteristikama terena te detaljno uzimanje geološko rekognostiranje terena, bušenje, istražnih bušotina, te otvaranje mašinskih raskopa, s ciljem definisanja preliminarnih geoloških karakteristika terena i profila terena.Iz bušotina su uzeti uzorci za određivanje geomehaničkih karakteristika terena tla i stjena.Lokacije bušotina i istražnih raskopa određene su na osnovu prethodno provedenih geofizičkih istraživanja, gdje su definisane određene geofizičke anomalije.
Ovo su prva faza istraživanja projekta Gradina-Barutana, a dobijeni rezultati se trenutno obrađuju, analiziraju, a nakon utvrđenih analiza pristupiti će se daljnim radovima.
Muzej Istočne Bosne se zahvaljuje Gradu Tuzli , koji je finansijski i tehnički podržao navedena istraživanja, ali i na kontinuiranoj podršci koju pruža muzejskim projektima pri zaštiti , očuvanju i promociji kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine.
 

Piše:  Duška REBIĆ