Prošle godine u BiH prikupljeno 1,1 milijardu KM od putarina i akciza na naftu

RASPODJELA:

Federacija BiH – 188,5 Miliona KM

Republiika Srpska – 124,6 miliona KM

Brčko distrikt – 6,4 miliona KM