Prošireni kolegij direktora UP MUP-a TK: Stanje sigurnosti je zadovoljavajuće

Ove sedmice u prostorijama Uprave policije MUP TK-a, direktor Uprave policije Dževad Korman održao je prošireni kolegij sa glavnim inspektorima u Upravi policije, na kojem su analizirani izvještaji o rezultatima rada koji su ostvareni u protekloj 2021.godini.

Na osnovu obrade i analize statističkih podataka u kojima su sadržani osnovni sigurnosni pokazatelji i analize ostvarenih rezultata rada Uprave policije MUP-a TK u 2021.godini, usvojen je zaključak da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021.godinu zadovoljavajuće, po svim segmentima sigurnosti.

Pozitivan trend u svim oblastima je nastavljen i tokom januara 2022.godine, zbog čega je stanje sigurnosti ocijenjeno kao zadovoljavajuće, te su usvojeni zaključci i smjernice budućih aktivnosti Uprave policije koje imaju za cilj unapređenje stanja sigurnosti na području TK-a, saopšteno je iz PU MUP-a TK.

(tuzlainfo.ba)