Proširena prava za biomedicinski potpomognutu oplodnju

Nakon uočenih poteškoća u otvarivanju prava za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) i niza održanih sastanak grupe poslanica Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, došlo se do sistemskog rješenja problema s kojim se suočava znatan broj građana Tuzlanskog kantona.

Donošenjem zakona o liječenju neplodonosti, a potom i pravilnika od strane Federalnog ministarstva zdravsta, uočene su neusaglašenosti koje su otežavale ostvarivanje prava na BMPO. Federalni i svi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja su ukazivali na neusaglašenosti i tešku provodivost federalnog pravilnika, ali pomaka nije bilo.

Svjesni senzibilnosti za rješavanje ovog pitanja, aktivnom ulogom svih relevantnih faktora Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečnog razmatranja i usaglašavanja koje je započeto u maju 2021. godine, rezultiralo je usvajanjem novog Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju osiguranih lica zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ovim Pravilnikom je došlo do značajnog i suštinskog proširenja obima prava koji je usklađen sa Zakonom o liječenju neplodnosti BMPO (Sl. novine FBiH, broj: 59/18) i Pravilnikom o obimu prava na BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedninačnih postupaka BMPO (Sl. novine F BiH, broj: 50/20).

Poslanica u Skupštini Amila Hodžić (SDP) je istakla da: “Pravo na BMPO imaju žene do navršene 42 godine, i to u sljedećem obimu:

– 3 pokušaja intrauterine inseminacije

– 5 pokušaja vantjelesne oplodnje

– pohranjivanje spolnih ćelija i embriona.

Važno je istaknuti da usvajanjem novog Pravilnika, postupci BMPO provođeni do stupanja na snagu istog se neće ubrajati u ukupan broj postupaka koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja”.

Lejla Vuković (SBB) poslanica u Skupštini TK izjavila je da se parovi neće morati finansijski zadužiti kako bi započeli proces BMPO već će to sada činiti na osnovu saglasnosti u klinikama sa kojima Zavod na osnovu Javnog poziva potpiše ugovor.

Direktor ZZO TK, Denis Husić, je govorio o obimu prava na teret sredstava zavoda na način da:

– prvi pokušaj intrauterine inseminacije se finansira u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, dok drugi i treći pokušaj u iznosu od 50% cijene;

– prvi pokušaj vantjelesne oplodnje se finansira u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga a svaki naredni u iznosu od 50% cijene;https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3448847257461350&output=html&h=250&adk=4154788562&adf=892776070&pi=t.aa~a.829776362~i.30~rp.4&w=696&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1636462907&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7528396730&psa=1&ad_type=text_image&format=696×250&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvslon.ba%2Fprosirena-prava-za-biomedicinski-potpomognutu-oplodnju%2F&flash=32.0.0&fwr=0&pra=3&rh=174&rw=696&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgNWojAYQpt2JlbP0koSNARI9AMq-cJjcKZEL4PyiadYt3SnIAx1c5-eq8tFo5qkB386rfdomkO763E0Z4f9sPr0In8UBrqxa3HIneIBCnQ&dt=1636067053292&bpp=4&bdt=3974&idt=4&shv=r20211103&mjsv=m202111040101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4c4f2d3d7a9df0f7-22456b9a80c900a4%3AT%3D1633008319%3ART%3D1633008319%3AS%3DALNI_MYATyOsKQmJtV42_Y5saJK4aft-Cg&prev_fmts=0x0%2C696x280%2C696x280%2C324x50&nras=5&correlator=6380206956590&frm=20&pv=1&ga_vid=120038299.1572376589&ga_sid=1636067053&ga_hid=1327649087&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=800&u_w=1280&u_ah=760&u_aw=1280&u_cd=24&adx=98&ady=2542&biw=1263&bih=645&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062423&oid=2&pvsid=2456855803634752&pem=643&ref=https%3A%2F%2Fwww.rtvslon.ba%2F&eae=0&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C760%2C1280%2C645&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&cms=2&fu=128&bc=29&jar=2021-11-09-13&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&xpc=ERXMaOxino&p=https%3A//www.rtvslon.ba&dtd=M

– pohranjivanje spolnih ćelija, spolnih tkiva i embriona za prvu godinu finansira se u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, a za svaku sljedeću godinu u iznosu od 30% utvrđene cijene.

Nakon provedene procedure, u pripremi je raspisivanje Javnog poziva za sve klinike koje imaju rješenje za obavljanje ovih usluga, jer je to jedini zakonit i transparentan način ugovaranja.

“Obzirom da je pri analizi Zakona i federalnog Pravilnika uočeno niz neusaglašenosti i nedoumica pripremili smo dvije inicijative koje imaju za cilj izmjeniti i dopuniti federalni pravilnik kako bi isti bio u potpunosti usaglašen sa odredbama Zakona”- izjavila je Mirela Trepanić- Grbešić (NS) poslanica u Skupštini TK.

Ministar zdravstva TK, Božo Jurić je dao punu podršku ovakvim sistemskim rješenjima, uz napomenu da javne zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu sa svim svojim resursima stoje na raspolaganju za analize i pretrage koje su besplatne a neophodne za pripremu u procesu BMPO.

Svu učesnici ovih razgovora su odlučni u namjeri da se poštivanjem i unapređenjem zakonskih odredbi sistemski riješe problemi koji su od velikog značaja za građana našeg Kantona.