Promovisanje knjige namijenjene djeci s autizmom

Vijeće učenika Gimanazije „Meša Selimović“ Tuzla, i Vijeće roditelja zajedno sa pedagogicom ove škole izradili su dvije PECS knjige, koje su namjenjene jednom autističnom dječaku i Uduženju „ Mali svijet“ Bistarac. Koristeći ovu knjigu djeci će biti olakšana komunikacija s vršnjacima, učiteljima i roditeljima.

Knjiga Pecs jedinstvena je u BiH. Na njenoj izradi radili su zajedno učenici, roditelji i nastavno osoblje Gimanzije „Meša Selimović“. Ovo je značajan projekt, koji je počeo u februaru i zahtijevao mnogo posla.

– Kada sam došla ovdje u školu vidjela sam da imamo jako dobre djece koja znaju jako puno stvari. Kako sam ja prije ovoga posla volontirala u udruženju gdje sam radila sa djecom s poteškoćama u razvoju, konkretno s autizmom, znala sam da oni nemaju materijala pomoću kojeg će raditi. Odlučila sam da ovoj djeci prezentujem jedan projekat koji smo zajedno započeli sa Vijećem roditelja i Vijećem učenika. Projekt je humanitarnog karaktera, a odlučili smo da napravimo knjigu sa sličicama koja se koristi u radu s autističnom djecom – istakla je psiholog JU Gimanzija „Meša Selimović“ Tuzla Daniela Čehajić.

Član Vijeće roditelja JU Gimanzija „Meša Selimović“ Tuzla Dijana Kovačević istakla je da joj se ideja dopala te smatra da će ova knjiga puno pomoći djeci iz autističnog spektra s obzirom na to da takvog materijala nema i ne može se nabaviti na tržištu.

U narednom periodu udružena, ova ekipa radit će i na drugim sličnim projektima.