Promocija knjige “Tešanjski leksikon” sutra u Gračanici

U biblioteci “Dr Mustafa Kamarić” Gračanica u utortak, 6. decembra od 18:00 sati će biti promovisana knjiga “Tešanjski leksikon” autora mr. sci. Sakiba Kurtića .

Ovaj dokument na 370 stranica svjedoči o ljudima i institucijama tešanjskog kraja u posljednjih nekoliko stotina godina.

Iako je riječ o djelu koje po svojoj prirodi nikada ne može biti savršeno niti završeno, „Tešanjski leksikon“ je u svakom pogledu vrijedan dokument i riznica znanih, ali i novih podataka vezanih uz ljude, događaje i institucije šireg tešanjskog prostora.

„Pruža sasvim dovoljno materijala da se može steći jedna slika o tešanjskom teritorijalnom okviru kad su u pitanju ličnosti relevantnog karaktera kroz sve periode historije, unazad 100-300 godina. Pa onda ustanove, institucije, firme, agencije, škole“, navodi autor leksikona Sakib Kurtić.

Sakib Kurtić je magistar političkih nauka, brigadir u penziji, rođen 1951. godine u Lepenici, općina Tešanj, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1984., a magistrirao na istom fakultetu 2004.

Do sada je objavio više knjiga i publikacija, od kojih ističemo: Adema-aga Mešić u svom vremenu; Svjedoci–

poginuli borci općine Tešanj 1992-1995.; Zločin i stradanja; Teslićki šehidi–poginuli borci općine Teslić 1992.-1995.; Ratni vojni invalidi općine Tešanj 1992.-1995.; Četrdeset godina džemata Tešanjka; Civilne žrtve agresije 1992. – 1995. Autor je više recenzija, predgovora, osvrta i prikaza knjiga. Povremeno se pojavljuje u štampi i periodici tretirajući teme političke i kulturne historije.

Knjiga “Tešanjski leksikon” je objavljena u izdanju Izdavačko-štamparske kuće Planjax Komerc iz Tešnja, a u programu će pored autora kao promotori učestvovati :

  • prof. dr. Tarik Nuhanović ,
  • doc. dr. Bajruzin Hajro Planjac, urednik
  • magistar Edin Šaković
  • Senada Letić – moderator

Na stranicama Leksikona našla su se i imena koja se vežu za Gračanicu.