Promocija knjige „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“, autora Ibrahima Bećirovića

U organizaciji Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe” i suorganizaciji JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, 27. februara 2023. godine bit će održana tuzlanska promocija knjige „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“, autora Ibrahima Bećirovića.

Do danas je objavljeno više naučnih djela koja govore o genocidu nad stanovništvom sigurne zone UN-a Srebrenica. Pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda Bosne i Hercegovine, kao i dokumenta na bazi kojih je presuđeno, su po mnogočemu najznačajniji i najvjerodostojniji izvori činjenica o događajima koji su tretirani u pravosnažnim presudama.

One nedvosmisleno i van razumne sumnje dokazuju na koji su način akteri događaja počinili zločin genocida.

Knjiga „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ je nastala na bazi činjenica/informacija iz devet pravosnažnih presuda MKSJ i jedne pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine kojima je presuđeno (17) sedamnaestorici najodgovornijih političkih i vojnih lidera samoproglašene Republike srpske (RS). Na 310 stranica, u pet poglavlja, knjiga predstavlja hronologiju događaja u kojma su vojska i policija samoproglašene RS počinile raznovrsna krivična djela među kojima je i krivično djelo genocida.

Promotori, na promociji ove knjige, koja je zakazana 27. februara 2023. godine u 18.00 sati u Plavoj sali BKC TK, bit će prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Dževad Mahmutović i prof. dr. Abid Đozić, a moderator je Amir Kulaglić.

Ulaz je slobodan, a promocija je dio manifestacije obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koju zajednički realizuje nekoliko ustanova kulture iz Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona i Ministarstvom sporta, kulture i mladih TK.