Prokosovići-odvija se jedan od najznačajnijih projekata Direkcije regionalnih cesta TK

U Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona počeli su sa snimanjem puteva, u cilju stvaranja jedinstvenog katastra regionalnih putnih pravaca. Geodetsko snimanje puteva vrši se najmodernijom opremom, a Prokosovići su mjesto na kojem se odvija jedan od najznačijih projekata Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

U pitanju je izrada jedinstvenog katastra regionalnih puteva i svih pratećih objekata. Ovaj projekt za Direkciju će značiti mnogo, ističe direktor. Tačno će se znati sa kojom imovinom, u ovoj oblasti, raspolaže Tuzlanski kanton. Lakše će se moći planirati sanacija puteva, te novac koji je potreban za ove namjene.

-Direkcija regionalnih cesta TK u mnogim stvarima je pionir pa je tako u pitanju formiranja katastra. Već duže vremena se govori o formiranju baze katastra i uplanjenu 340 regionlanih puteva. Plan je izvršiti ekspropijaciju zemljišta, valja uplanit put jer gazdujemo sa 340 kilometara, a nemamo uplanjen ni jedan metar, tako da ove aktivnosti idu ka formiranju baze katastra regionalnih cesta TK. – rekao je Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Snimanje cesta odvija se najmoderijom opremom, koja na cestama bilježi svaku pukotinu, te snima pojas od 50 metara. Preciznije, snima se po 25 metara sa obje strane ceste.

Nakon snimanja stanja u dijelu kantona koji spaja tri općine – Lukavac, Živinice i Banoviće, radovi se nastavljaju u ostalim dijelovima Tuzlanskog kantona.