Produženi kolektivni ugovori za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković potpisao je produženje kolektivnih ugovora u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu sa predsjednikom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Sumedinom Kulovićem  i predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK Admirom Terzićem.

„Potpisivanjem sporazuma o produženju kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, sa proširenim pravima radnika sadržanim u aneksima, pokazana je spremnost Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona za poboljšavanje prava radnika u sistemu odgoja i obrazovanja, kao preduslova za unaprjeđenje odgoja i obrazovanja, ali i partnerski odnos koji gajimo sa sindikatima. Očekujem da ćemo i u narednom periodu imati takav pristup i odnos“, istakao je ministar Baraković ovom prilikom.

Sastavni dio kolektivnih ugovora su ranije potpisani aneksi, koji su u značajnoj mjeri poboljšali materijalni i nematerijalni status radnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Neke od izmjena tiču se i prava na sistematski pregled svake druge godine. Prekovremenim radom od sada se smatra realizacija nastavnog sata preko norme utvrđene pedagoškim standardima, kao i nadoknada neodržanih nastavnih sati uslijed bolovanja.

Pored toga, proširena je odredba koja se tiče otežanih uslova rada, poput rada predmetnih nastavnika u kombinovanom odjeljenju, rada nastavnika pri izradi prilagođenih programa za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, rada nastavnika koji realizuje više od četiri nastavna plana i programa kao i rada nenastavnog osoblja koji rade u dvije škole ili školama sa preko 36 odjeljenja. Također, definisana je i maksimalna naknada radnika za prevoz na posao, koja sada iznosi 350 KM.

„Posljednji Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja koji je potpisan 14. decembra 2021. godine značajno je poboljšao status zaposlenih u osnovnom obrazovanju“, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Kulović uz napomenu da  važenje Kolektivnog ugovora ističe početkom februara 2022. godine te je bilo potrebno ugovor produžiti zajedno sa Aneksom, sastavnim dijelom Kolektivnog ugovora.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK Terzić je kazao da je potpisivanjem sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na području TK uspješno završen pregovarački proces koji traje već gotovo tri mjeseca. „Smatramo da je to vrlo važno iz razloga što je u Kolektivnom ugovoru sadržana većina prava koja se tiče radnika u srednjem obrazovanju, počev od plaća, naknada, nagrada i svih ostalih nematerijalnih prava, uključujući i ona koja smo definisali i potpisali sa Aneksom Kolektivnog ugovora. Smatramo da je jedan proces završen i možemo biti zadovoljni sa urađenim poslom“ – istakao je Terzić.