Privremeno finansiranje TK-a do kraja marta, određeno 75 miliona KM

Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona na snazi će biti od 1. januara do kraja marta 2019. godine. U tom periodu TK-a će raspolagati s više od 75 miliona KM.

Neće biti novih zapošljavanja, ni razvojnih projekata, a privremeno finansiranje znači da će biti isplaćivanje plate, socijalna davanja te naknade za boračku populaciju.

– Što se tiče budžeta izuzetak je napravljen za Ministarstvo pravosuđa gdje je odobreno da se poveća iznos za plaće i troškove suda u Srebreniku koji je počeo sa radom 12. novembra – istakao je ministar finansija TK-a Miralem Nuhanović.

Dobili su, kaže, i saglasnost za izuzetak koji traži Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, a u pogledu sufinansiranja zapošljavanja.

Nuhanović ističe da je Nact budžeta TK za 2019. godinu već pripremljen te upućen u federalno ministarstvo finansija na potvrđivanje.

– O ciframa ne bih govorio, ali sve ono što je pregovarano sa sindikatima ugrađeno je u budžet – rekao je Nuhanović.

Do kašnjenja u pripremi Nacrta budžeta došlo je zbog aplikacije koju je kreiralo Ministarstvo finansija FBiH u saradnji s Ambasadom SAD-a u BiH.

Informacijski sistem za upravljanje budžetom, takozvani “e-budžet”, podrazumijevao je jednoobraznost u planiranju budžeta između svih kantona, te direktnu povezanost s federalnim ministarstvom finansija. Trebao je da doprinese uspostavljanju potpune transparentnosti u ocjeni kretanja fiskalne pozicije u FBiH.

– Pilot program je bio na Kantonu Sarajevo i ‘e-budžet’ je zaustavljen iz proceduralnih razoga jer oni nisu proveli tender i mi smo ponovo trebali da se vratimo na stari način unošenja budžeta i to je jedan od razloga zašto se budžet nije mogao predložiti – naveo je Nuhanović.

Ministar Nuhanović dodaje i da nijedan kanton u FBiH u novu godinu ne ulazi s usvojenim budžetom.

(nezavisni.ba)