Privredna delegacija iz Rumunije sutra u posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla

Kantonalnu privrednu komoru Tuzla će posjetiti 12.7.2022. privredna delegacija iz Rumunije iz okruga Tamiške županije i grada Temišvara.Tom prilikom biće upriličen BSB susreti sa predstavnicima deset privrednih subjekata koji predstavljaju privrednu delegaciju Tamiške županije za zapad Rumunije, predvođenu predstavnicima Privredne , industrijske I poljoprivredne komore Tamiš-Ruumunije(Timis CCIA),ističe Nedret Kikanović direktor Kantonalne privredne komore Tuzla te naglašava:-
Pozivamo sve naše firme Kantonalne privredne komore Tuzla da učestvuju na poslovnim susretima koji su pretpostavka novih poslovnih subjekata i koji otvaraju mogućnosti saradnje sa novi poslovnim partnerima. Ovo će biti ujedno i prilika za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju između Privredne , industrijske i poljoprivredne komore Tamiš Rumunije (Timis CCIA) i Kantonalne privredne komore Tuzla-ističe direktor Kikanović, te dodaje, da će Susreti biti organizovani u okviru posjete privredne delegacije iz Rumunije BiH u periodu od 11 i 13 jula, a na prijdlog Njegove ekselencije Antona Pacuretua amabasadora Rumunije u BiH koji je u pratnj iAndrica Gliscae prvog sekretara Ambasade Rumunije u BiH nedavno boravio u posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, pojašnjava direktor Kantonalne privredne komore Tuzla, Nedret Kikanović.
Duška REBIĆ