Primorac: U septembru očekujemo 84 posto zračnog prometa iz predpandemijske 2019. godine

Zračni promet iznad Bosne i Hercegovine bilježi značajan porast u odnosu na prošlu godinu, kada je zbog pandemije koronavirusa i restriktivnih mjera, većina letova u svijetu pa tako i u Europi, bila obustavljena. Dostupni podaci tako govore da bismo u augustu mogli imati 80 posto prometa iz predpandemijske, 2019. godine, izjavio je direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) Davorin Primorac.

Prema trenutnoj prognozi, u kombinaciji sa dostupnim podacima, u septembru se očekuje približno 84% prometa ostvarenog u septembru 2019. godine. Analize koje je radila BHANSA pokazuju i da bi u prvih 10 dana oktobra ove godine moglo biti ostvareno oko 95% prometa ostvarenog u istom periodu 2019. godine.

-Iako bi moglo doći do korekcija ovih prognoza u pravcu određenog smanjenja prometa, za nas su ovo ohrabrujući podaci. Teško je prognozirati dugoročno, jer ne znamo kakva će biti epidemijska situacija u svijetu i kakve će mjere biti poduzimane i u zračnom prijevozu putnika. U svakom slučaju, ova godina će za avio prijevoznike i cijelu ovu industriju biti znatno bolja od prethodne, ističe Primorac.

Podaci Eurocontrola govore da je zračni promet u Europi u prvih 11 dana augusta bio na razini 70 posto prometa iz istog razdoblja pretprošle godine. Prema najoptimističnijem scenariju, do kraja godine bi zračni promet mogao dostići 79 posto prometa iz 2019. godine. Ostali scenariji su pesimističniji i predviđaju ukupan promet od 70, odnosno 50 posto onog iz godine koja je prethodila pandemiji i skoro potpunoj obustavi civilnog zračnog prometa u svijetu.

-Iako je i nas kao agenciju čiji prihodi ovise od zračnog prometa, pandemija snažno pogodila,uspjeli smo se prilagoditi nastaloj situaciji i sada kada je stanje s prometom znatno bolje, potpuno spremno pružamo sve predviđene usluge u zračnoj plovidbi iznad BiH. Nadamo se da će u dogledno vrijeme doći do potpune nomalizacije zračnog prometa u Europi i svijetu, kaže Primorac.