Prijem novih članova u Mješoviti hor “Lege Artis” Tuzla

Gradsko umjetničko društvo “Lege Artis” Tuzla, kao i svake godine prije početka umjetničke sezone vrši prijem novih članova u Mješoviti hor “Lege Artis” Tuzla. Ove godine, GUD “Lege Artis” Tuzla, u svoje redove može primiti 10 novih članica i članova a prijem novih članica i članova u Mješoviti hor “Lege Artis” Tuzla vršit će se u periodu od 15. avgusta do 15. septembra 2018. godine.
Mješoviti hor “Lege Artis” Tuzla, osnovan je 2012. godine i od tada do danas postao je kulturni brend našeg grada sa preko 150 nastupa u gradu, državi i inostranstvu, 9 osvojenih međunarodnih nagrada, nekoliko priznjanja za izuzetan doprinos u razvoju institucija Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona. Ono čime se članovi Lege Artis-a posebno ponose jeste organizacija dvije tradicionalne muzičko-scenske manifestacije koje se svake godine u našem gradu dogode zahvaljujući entuzijastima iz grada soli-članovima GUD „Lege Artis“ Tuzla (Novogodišnji gala koncert i Međunarodni horski šampionat “Lege Artis”).
Od ove sezone u Lege Artis-u ponovo sa radom počinje Dječiji hor “Lege Artis” kao i nastavak rada Male škole violine. Ansamblima u GUD “Lege Artis” rukovodi magistar muzičkih umjetnosti iz oblasti dirigovanja Jasmin Hasić. Prijem novih članica i članova vršit će se od 15. avgusta do 15. septembra a na osnovu popunjene prijave na službenoj stranici GUD “Lege Artis” Tuzla, www.legeartis.ba Nakon što je uspješno zaprimljena prijava osoblje Lege Artis-a kontaktirat će Vas o datumu i vremenu dolaska na audiciju za članstvo u ansamblu. Sve informacije vezane za članstvo u ansamblu možete dobiti na mail: info@legeartis.ba ili na broj telefona 062 492 457.