Prijedlog i usvajanje rebalansa Budžeta TK

Peta sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, će se održati u ponedjeljak, 20.2.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Dnevnim redom predloženo je:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2023. godinu