Prijedlog Budžeta TK za 2022 godinu iznosi 490,7 miliona KM

Prijedlog Budžeta TK za 2022. godinu iznosi 490,7 miliona KM, što u odnosu na prošlogodišnji  Budžet predstavlja povećanje za 9.4 posto odnosno 42,7 miliona KM. U Budžetu za narednu godinu povećani su i prihodi od poreza.

„ Što se tiče prihoda od poreza od iznosi 370,1 miliona i veći su za  18 posto u odnosu na posljednji rebalans, neporezni  prihodi iznose 65,6 miliona KM dok su tekući transferi u i donacije smanjenen i one iznose 49 miliona KM  i za 30 posto su manji u odnosu na posljednji rebalans“ rekao je Vedran Lakić, ministar finansija TK

Karakteristika ovog Budžeta jeste da se kompletan iznos MMF u iznosu od 39 skoro miliona KM sačuvao i prenio u narednu godinu kako bi ovaj iznos bio na raspolaganju zbog onoga što Tuzlanski kanton očekuje u narednoj godini. Kada je riječ o rashodima ono što je definisalo Prejedlogom budžeta za 2022. u odnosu na 2021. godinu, jeste potpisivanje kolektivnog ugovora sa sandikatima MUP-a TK, osnovnog,  srednjeg i visokog obrzaovanja, te državnom službom. Kada je riječ o budžetu za narednu godinu on je socijalno osjetljiv obzirom da su za preko tri miliona KM povećana sredstva u oblasti socijalne zaštite, ističu iz vlade.

„Bitno je istaći neke projekte od kojih su osnivanje centra za autizam i  sredstva predviđena za te namjene su  450 hiljadaKM. Takođe planirano je povećanje iznosa sa Merhamet i to  100 hiljada KM, Centra za rehabilitaciju Smoluća 50 hiljada i jedan projekta za finansiranje rada Sigurne kuće u iznosu od 50 hiljada KM.”  dodao je Lakić.

Kada je riječ o resoru obrazovanja u Prijedlogu Budžeta povećana su sredstva za nabavku udžbenika.

“Osigurano je dodatno 300 hiljada KM za nabavku udžbenika i to sada ukupno iznosi 990 hiljada KM, što znači da će svaki učenik imati svoj udžbenik” naglašava Lakić.

Pored toga planiran je i završetak radova na izgradnji muzičke škole i za te namjene bit će izdvojena sredstva od 600 hiljada KM, kao i dodatnih 400 hiljada KM za nabavku instrumenata. U Prijedlogu budžeta TK planirano je i povećanje plata i primanja prosvjetnih radnicima

„Okončani su pregovori sa sindikatom i za 8.6 posto će biti povećanje plata i primanja radnika i zajedno sa državnom službom sredstva u Budžetu TK iznose 20,5 milona KM” zaključuje Lakić.

U Prijedlogu Budžeta za narednu godinu za pomoć privredi bit će izdvojeno ukupno 4,7 miliona KM, što u odnosu na prošlu godinu predstavlja povećanje za nekih pola miliona KM.

Kada je riječ o privredi , danas je u usvojen i Izvještaj o razvoju TK 2020. prema  kojem je Tuzlanski kanton napredovao u FBiH prema izračunu indeksa razvijenosti.

„Prema izračunu indeksa razviojensoti za 2022. godinu Tuzlanski kanton se  nalazi na petom mjestu u FBiH što predstavlja napredak i napredak je ostvaren zahvaljujući porastu  dva indikatora i to porastu prihoda od porez na dohodak per capita i stepena zaposlenosti u 2020 godini“ rekla je Erna Kusturica, pomoćnica ministra privrede TK

Iako je Tuzlanski kanton i dalje najmnogoljudniji kanton u FBiH sa 437,607 stanovnika što čini oko 20% od ukupnog broja stanovništva FBiH i dalje se borimo sa negativnim  migracijskim saldom i negativnim prirodnim priraštajem.

„Kada je u pitanju ekonomski razvoj i broj  poslovnih subjekata u 2020 godini je on porastao na 21 hiljadu i veći je u odnosu i 18,4 posto. U Vanjskotrgovinskoj razmjeni je zabilježeno smanjenje izvoza i uvoza i dalje TK ima najveće učešće u Federaciji BiH i to 24,3 posto“ završava Erna Kusturica, pomoćnica ministra privrede TK

Osim Prijedloga budžeta TK za 2022. godinu, Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te ove dokumente uputila u dalju skupštinsku proceduru.