Prihvaćen Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija TK u 2018. godini

Na sjednici Vlada TK prihvatila je Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2018.godini, kao i Izvještaj o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2018 – februar 2019. godine.

Informacija sadrži finansijske pokazatelje koji se odnose na projekte finansirane domaćim i stranim sredstvima, kako bi Vlada Tuzlanskog kantona bila upoznata sa tokom realizacije projekta i ostvarivanju njihovih ciljeva. Također sadrži pregled ulaganja u projekte po vrsti finansiranja, lokacijama i DAC sektorima. Pregled Projekata u implementaciji obuhvata projekte čija je realizacija u toku, te projekte u pripremi i odobrene projekte, odnosno projekte za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje u narednom periodu.

Za finansiranje projekata u 2018. godini najvie sredstava je utrošeno u sektoru transporta i skladitenja za realizaciju 20 projekta ukupne vrijednosti od 6.678.978,00 KM, te u okviru sektora vodosnabdijevanja i sanitacije za realizaciju 10 projekta ukupne vrijednosti od 1.627.661,00 KM. Od ukupno planiranih 25.303.680,00 KM, najviše sredstava utrošeno na projekte od kantonalnog značaja, odnosno na projekte putne infrastrukture koja se prostire na više općina Tuzlanskog kantona. Takvih projekata je bilo ukupno 15, i u okviru njih su realizovana finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 4.326.846,00 KM. Nakon toga, najviše sredstava je realizovano za projekte na području općine Sapna, 1.600.000,00 KM, te za projekte na području općine Živinice 1.029.662,00 KM. Najveći broj projekata iz Programa u 2018. godini realizovan u općinama Gradačac (8) i Srebrenik (7), te Gradu Tuzla (5).