Prezentovan idejni koncept rješenja raskrsnice kod BKC-a

Još jedna prezentacija idejnog koncepta rješenja raskrsnice kod BKC-a održana je jučer u prostorijama Gradske uprave na kojoj su prisustvovali članovi Savjeta za bezbjednost saobraćaja, privrednici i gosti iz struke koji su ovom prilikom i predložili moguća rješenja.

Zbog prevelikog zagušenja saobraćaja u užem jezgru grada, dodatnog usporavanja saobraćaja, nemogućnosti prolaska kamiona i autobusa te velike koncentracije pješaka i učenika, raskrsnica kod BKC-a je dugogodišnji problem grada Gračanica koji usporava nesmetan prolaz i dalji razvoj grada.

U prezentaciji koju je pripremila kompanija Širbegović, tačnije dipl.ing.arh. Faruk Širbegović predstavljen je koncept koji ne podrazumijeva kružni tok kako je to ranije bilo planirano.

U otvorenoj diskusiji, uočeno je da su glavni problem zagušenja saobraćaja pješaci, odnosno đaci za koje bi se izgradila posebna pasarela čime bi se značajno olakšao protok saobraćaja.

U cilju da se ublaži problem saobraćaja i smanji protok pješaka – učenika na raskrsnici kod BKC-a, gradonačelnik je istakao da se paralelno s ovim projektom rade idejna rješenja za most na Lamelama prema dvorani Bazen čime bi se izvršilo preusmjeravanje đaka prema školi ne ugrožavajući saobraćaj na regionalnoj saobraćajnici.

Cilj ovog prijedloga je alternativno rješenje sa značajno nižim troškovima izgradnje u odnosu na rješenje sa kružnim tokom, podrazumijeva ugradnju semafora radi regulacije saobraćaja, omogućava se brz protok kamiona i autobusa, a izgradnja pasarele za pješake je bolje rješenje od podhodnika radi postojećih instalacionih vodova, posebno sa aspekta bezbjednosti pješaka i neometanog prometa.

U okviru prezentacije, predstavljena je i druga opcija koja podrazumijeva kružni tok a čiji je autor Namik Hodžić.

U narednom periodu slijede razgovori sa rukovodstvom Direkcije za regionalne ceste TK gdje će biti predstavljen idejni koncept mogućeg rješenja raskrsnice kako bi se konačno došlo do veće prohodnosti u saobraćaju u dijelu koji povezuje Gračanicu sa sjevernim dijelom Bosne i Hercegovine.

Sama izrada idejnog rješenja i projekta kao i radova je u nadležnosti Kantonalne direkcije cesta, jer se radi o regionalnom putu. Bez obzira na to i Grad je spreman uložiti vlastita sredstva, da bi se napravilo najkvalitetnije rješenje.

Tokom sastanka, prisutni su upoznati i da se pristupa izradi idejnog rješenja i za most Etivaža, koji bi takođe doprinijeo kvalitetnijem rješenju saobraćaja u tom dijelu grada.

Grad Gračanica