Preporučena revakcinacija AstraZenekom nakon šest sedmica

Na sastanku Stručnog savjetodavnog tijela za vakcinaciju Federalnog ministarstva zdravstva donesena je preporuka da se druga doza vakcina protiv COVID-19 daje što ranije unutar preporučenog razmaka, uzimajući u obzir porast broja oboljelih i prijetnju od širenja delta varijante SARS-CoV-2 u Federaciji BiH, kao i činjenicu da je kod osoba koje nisu vakcinisane ili nisu preboljele COVID-19 primjena jedne doze vakcine manje učinkovita. Imajući na umu da je dokumentacijom proizvođača revakcinisanje preporučeno između 4. i 12. sedmice, iz savjetodavnog tijela smatraju da je sigurna revakcinacija nakon 6 sedmica.