Preporučena revakcinacija AstraZenekom nakon šest sedmica

Preporučena revakcinacija AstraZenekom nakon šest sedmica

Na sastanku Stručnog savjetodavnog tijela za vakcinaciju Federalnog ministarstva zdravstva donesena je preporuka da se druga doza vakcina protiv COVID-19 daje što ranije unutar preporučenog razmaka, uzimajući u obzir porast broja oboljelih i prijetnju od širenja delta varijante SARS-CoV-2 u Federaciji BiH, kao i činjenicu da je kod osoba koje nisu vakcinisane ili nisu preboljele COVID-19 primjena jedne doze vakcine manje učinkovita. Imajući na umu da je dokumentacijom proizvođača revakcinisanje preporučeno između 4. i 12. sedmice, iz savjetodavnog tijela smatraju da je sigurna revakcinacija nakon 6 sedmica.