Predstavništvo UNHCR-a u BiH organizuje okrugli sto na jezeru Modrac na temu “Trajna rješenja za lica pod međunarodnom zaštitom u BiH

Predstavništvo UNHCR-a u Bosni i Hercegovini organizuje okrugli sto na temu “Trajna rješenja za lica pod međunarodnom zaštitom u BiH”, koji će se održati u hotelu Senad od Bosne, Lukavac – jezero Modrac, 18. novembra 2021. godine

Osobe pod međunarodnom zaštitom koje bi željele da se integrišu u BiH suočavaju se sa velikim izazovima u lokalnim zajednicama jer dolaze iz veoma diverzifikovane grupe ljudi i kultura. U ovu kategoriju spadaju muškarci i žene, mladi i stari, iz različitih kulturoloških miljea i sa različitim razlozima za migracije, kao i sa različitim vještinama i radnim iskustvima.

Nadalje, veličina i sastav ciljanih zajednica se drastično razlikuje. U procesu integracije, ova šarolikost bi trebala da se uklopi u specifične ekonomske, društvene i geografske karakteristike zemlje domaćina, regije i gradove.

Serija okruglih stolova na ovu temu bi se trebala održati u toku mjeseca novembra u Sarajevu, Bihaću i Tuzli, sa ciljem da se predstavnici lokalnih zajednica upoznaju sa pravima, ali i obavezama osoba pod međunarodnom zaštitom, te prezentuju pozitivni primjeri i efekti integrisanja tih ljudi u lokalne zajednice.

U isto vrijeme, kao rezultat bolje medijske pokrivenosti i upoznatosti sa samim procesom, obimom, te uzimanjem učešća u kreiranju povovljnijih uslova inkluzije i integracije, očekuje se umanjenje i postepeno nestajanje etnonacionalizma, diskriminatorskog pristup i ksenofobija prema ciljanoj populaciji.

Okrugli stol u Tuzli je planiran da okupi predstavnike Ministarstva rada, socijalne politike i povratka, Ministartstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja i nauke, te Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Službe za poslove sa strancima, kantonalne Službe za zapošljavanje, gradskih i općinskih vlasti sa područja Tuzlanskog kantona – Tuzla, Gračanica, Živinice, Banovići, Gradačac, Teočak, gradskih/općinskih centara za socijalni rad, nadležnih policijskih stanica, potencijalnih poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, predstavnika lica pod međunarodnom zaštitom u BiH, te medija.