Predstavljena publikacija „Hronika kulture , tradicije i zabave u Tuzli-osobe i događaji 2020“

U Galeriji „GM“ u Tuzli predstavljena je publikacija „Hronika kulture, tradicije i zabave u Tuzli-osobe i događaji 2020, autora Tihomira Knežičeka. Promotori knjige bili su urednica Tuzlarija,Sabina Mešić,  akademik Enver Mandžić i autor Tihomir Knežiček.
Sabina Mešić je ovom prilikom istakla, da je publikacija jedinstvena i niko do sada nije tako nešto objavio. Knjiga je prava riznica podataka  za 2020 godinu iz oblasti kulture i zabave , nema sporta, a ima čak i o smrti Tuzlaka i ova knjiga može poslužiti sljedećim naraštajima da se vrate kroz ove podatke u nekadašnje vrijeme.
Autor knjige , Tihomir Knežiček je pojasnio:- U toku 2020 godine sam evidentirao 1536 događaja iz oblasti kulture, tradicije i zabave u 2020 godini , a samo 20 dana u godini nije bilo evidentirano događaja koji su se često odvijali u virtuelnom prostoru. Rezultate sam sumirao u jednoj tabeli u kojoj sam prikazao da je bilo zastoja u martu, aprilu i maju mjesecu  zbog pandemije.
Akademik Enver Mandžić je dobro upoznat sa prikupljanjem podataka jer je i sam entuzijasta , kao i autor ove knjige, te je naglasio, da je posao autoru bio obiman , nije samo evidentirati događaje , već valja izmjeriti i po drugim osnovama . „Žao mi je što nema u ovom gradu institucija koja bi se bavila ovim, a imamo 21 savjetnika u gradu i bilješke će ostati samo njihove, a ovakva knjiiga se može napisati i za 15 godina unazad, pa kako se može pronaći događaj u tom vremenu. Ova knjiga je nastala u vrijeme korone, sa ovim radom se treba nastaviti, a društvo može nastaviti socijološku studiju , jer nemate porodične uspomene, treba je staviti u  korice i sve ostaviti za neka vremena koja dolaze“, istakao je akademik Mandžić.

Piše: Duška REBIĆ