Predstavljen program u Tuzli “Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini”

U Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli uz veliki broj prisutnih predstavljen je program „Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini“.Ovaj program unapređuje agendu „Žene, mir i sigurnost“, a podrazumjeva jačanje uloge žene u održavanju mira i procesima društvene kohezije, te unapređuje pružanje usluga za žene pogođene sukobima i one koje su u marginaliziranom položaju u BiH.Program će jačati kapacitete institucija i organizacija civilnog društva koje provode agendu „Žene,mir i sigurnost“na lokalnom nivou, kao i njihovo partnerstvo u rješavanju ključnih izazova u domenu ljudske sigurnosti, koji posebno pogađaju žene.

Prema riječima Ingrid Macdonald, rezistentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH koja ističe:- Pokrećemo novu inicijativu koju pružamo podršku djevojkama i ženama u BiH, u naredne tri godine UN će onvestirati oko pet miliona dolara.Žene su bile kičma mira i stabilnosti od ratnog i postratnog perioda i sada je vrijeme da osnažimo žene u kritičnom trenutku da rade na izgrađivanju mira i stabilnosti.Ponosni smo na postignuća žene u BiH, ali imamo femicide, rodno zasnovanog nasilja , a ovim projektom želimo smanjiti stopu nasilja, a ne samo deklarativno djelovati. Imamo i lokalne izbore ove godine, a žene su nezastupljene na izbornim listama, samo pet žena imamo načelnice u BiH, i zato vas molimo da glasate za žene, naglasila je Ingrid Macdonald, te dodala, sarađujemo sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, odnosno agencijom za migracije.

Kako je istakla direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Filipović-Hadžiabdić, sa UN-om pokreće se značajan projekat, ocijenivši važnom potpisnu implementaciju .Kako je naglasila BiH je na putu da usvaja četvrti po redu Akcioni plan za implementaciju ove rezolucije i dosta toga je implementirano u Oružanim snagama BiH, Ministarstvu odbrane BiH , kao i Ministarstvu sigurnosti BiH.Dosta toga je implementirano, uspjeli smo napraviti nekoliko akcionih planova za lokalni nivo, a ovaj projekat će nam dati podstrek da napravimo još lokalnih zajednica , naglasila je Samra Filipović Hadžiavdić.

Duška Rebić