PREC Živinice pokreće obuke za mlade po principu naizmjenične pedagogije MFR škola Francuske

Udruženje porodica Porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice je na poziv Francuske ambasade u BIH, uzelo učešće na 13. seminaru francusko-bosanskohercegovačke lokalne saradnje na temu: “Promocija turizma i valorizacija kulturno-historijskog nasljeđa”, kao sredstvo lokalnog razvoja, u Jajcu.

Na svečanosti otvorenja seminara govorili su NJ.E. Claire Bodonyi, ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini i Edin Hozan, načelnik općine Jajce, koji je, kao domaćin, pozdravio sve prisutne.

Ambasadorica Bodonyi je također pozdravila prisutne, gdje je dodala:

“Ovo je samo dio jedne široke saradnje koja postoji dugi niz godina između BiH i Francuske. Jako je bitna stvar što ste svi zajedno na jednom mjestu kako biste mogli razmijeniti svoja iskustva, napraviti jednu mrežu i vidjeti koliko se ona može unaprijediti. Za vas je najvažnije da se pokaže lijepo lice BiH, zatim kako privući i zadržati turiste u vašem mjestu“.

Na seminaru akcenat je stavljen na promociju turizma i nasljeđa, francuski i bosanskohercegovački pozitivni primjeri, jedan od ciljeva je bio da se okupe bosanskohercegovački načelnici i nevladin sektor oko inicijative za razvoj integralnog pristupa u oblasti zaštite i valorizacije nasljeđa, u cilju turističkog i lokalnog razvoja.

Riječi bilo i o ruralnom, zelenom i agroturizmu turizmu, kao mogućnosti promocije bosanskohercegovačkog identiteta.

Kao primjer aktivnosti francusko-bosanskohercegovačke sardnje prvi panelisti na ovom seminaru bili su predstavnici MFR (Maisons Familiales Rurales) Francuske i PREC Živinice (Udruženja porodica Porodčni ruralni edukativni centar Živinice), gdje su panelistkinje bile Mirela Maroslić, nositeljica misije MFR Francuske u BIH/PREC i Jasmina Maslić, animatorica Udruženja porodica PREC Živinice.

Na seminaru francuska nositeljica misije je predstavila prve korake početka saradnje u nastajanju inicijative porodičnih ruralnih domova u BIH, gdje je 2014. godine u septembru i nastao prvi PREC na Balkanu, a koji djeluje na području TK, sa sjedištem na općini Živinice.

Istakla je da u Francuskoj postoji pilot grupa, sačinjena od 4 MFR, Regionalne Federacije MFR AURA Državne Unije Pariz koji prate projekat u BIH/PREC Živinice. Također je istakla da od januara 2014 , svake godine PREC Zivinice potpisuje jednogodišnju konvenciju o saradnji PREC/MFR.

Bosanskohercegovačku saradnju sa Francuskom kroz Edukativni centar PREC Živinice predstavila je zaposlenica ovog Centra gdje je akcenat stavila na aktivnosti na kojima se trenutno radi, a koje se planiraju pokrenuti tokom ljeta 2017 godini, u pitanju je usavršavanje za malde iz oblasti agroturizma i poljoprivrede za omaldince koji imaju od 18 do 23 godine, sa završenom Turističko-ugostiteljskom i Poljoprivrednom školom.

Na ovom projektu rade zajedno sa MFR školama iz Francuske gdje u maju mjesecu dočekuju direktora Regije Rhone Alpes-Auvergne i Direktoricu Više škole turizma Annency le Viuex, gdje će se raditi zajednički na sadržaju usavršavanja u periodu od 9 mjeseci za mlade.

Edukacija je na principu naizmjenične pedagogije praksa + teorija, gdje je krajnji cilj obučiti i zaposliti omladince.

Ovom prilikom pozivamo zainteresiranu ciljanju skupinu, buduće polaznike sa područja Tuzlanskog kanton da se obrate u Centar za više informacija o sadržaju i datumima početka obuka iz agroturizma i upravljanja poljoprivrednim imanjem.

Inače, stubovi Edukativnog centra PREC Živinice su: Razvijanje obuka omladinaca iz oblasti turizma (agroturizma) i poljoprivrede, i treći stub je osnaživanje žena sa ruralnog područja.
Za sve one koji žele više da se informišu o aktivnostima ovog centra mogu poslati emaila na adresu: prec.zivinice@gmail.com ili pozvati putem mob.tel. + 387/62-894-781./PREC Živinice/