PREC Živinice pokreće obuke za mlade po principu naizmjenične pedagogije MFR škola Francuske

PREC Živinice pokreće obuke za mlade po principu naizmjenične pedagogije MFR škola Francuske

Udruženje porodica Porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice je na poziv Francuske ambasade u BIH, uzelo učešće na 13. seminaru francusko-bosanskohercegovačke lokalne saradnje na temu: “Promocija turizma i valorizacija kulturno-historijskog nasljeđa”, kao sredstvo lokalnog razvoja, u Jajcu.

Na svečanosti otvorenja seminara govorili su NJ.E. Claire Bodonyi, ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini i Edin Hozan, načelnik općine Jajce, koji je, kao domaćin, pozdravio sve prisutne.

Ambasadorica Bodonyi je također pozdravila prisutne, gdje je dodala:

“Ovo je samo dio jedne široke saradnje koja postoji dugi niz godina između BiH i Francuske. Jako je bitna stvar što ste svi zajedno na jednom mjestu kako biste mogli razmijeniti svoja iskustva, napraviti jednu mrežu i vidjeti koliko se ona može unaprijediti. Za vas je najvažnije da se pokaže lijepo lice BiH, zatim kako privući i zadržati turiste u vašem mjestu“.

Na seminaru akcenat je stavljen na promociju turizma i nasljeđa, francuski i bosanskohercegovački pozitivni primjeri, jedan od ciljeva je bio da se okupe bosanskohercegovački načelnici i nevladin sektor oko inicijative za razvoj integralnog pristupa u oblasti zaštite i valorizacije nasljeđa, u cilju turističkog i lokalnog razvoja.

Riječi bilo i o ruralnom, zelenom i agroturizmu turizmu, kao mogućnosti promocije bosanskohercegovačkog identiteta.

Kao primjer aktivnosti francusko-bosanskohercegovačke sardnje prvi panelisti na ovom seminaru bili su predstavnici MFR (Maisons Familiales Rurales) Francuske i PREC Živinice (Udruženja porodica Porodčni ruralni edukativni centar Živinice), gdje su panelistkinje bile Mirela Maroslić, nositeljica misije MFR Francuske u BIH/PREC i Jasmina Maslić, animatorica Udruženja porodica PREC Živinice.

Na seminaru francuska nositeljica misije je predstavila prve korake početka saradnje u nastajanju inicijative porodičnih ruralnih domova u BIH, gdje je 2014. godine u septembru i nastao prvi PREC na Balkanu, a koji djeluje na području TK, sa sjedištem na općini Živinice.

Istakla je da u Francuskoj postoji pilot grupa, sačinjena od 4 MFR, Regionalne Federacije MFR AURA Državne Unije Pariz koji prate projekat u BIH/PREC Živinice. Također je istakla da od januara 2014 , svake godine PREC Zivinice potpisuje jednogodišnju konvenciju o saradnji PREC/MFR.

Bosanskohercegovačku saradnju sa Francuskom kroz Edukativni centar PREC Živinice predstavila je zaposlenica ovog Centra gdje je akcenat stavila na aktivnosti na kojima se trenutno radi, a koje se planiraju pokrenuti tokom ljeta 2017 godini, u pitanju je usavršavanje za malde iz oblasti agroturizma i poljoprivrede za omaldince koji imaju od 18 do 23 godine, sa završenom Turističko-ugostiteljskom i Poljoprivrednom školom.

Na ovom projektu rade zajedno sa MFR školama iz Francuske gdje u maju mjesecu dočekuju direktora Regije Rhone Alpes-Auvergne i Direktoricu Više škole turizma Annency le Viuex, gdje će se raditi zajednički na sadržaju usavršavanja u periodu od 9 mjeseci za mlade.

Edukacija je na principu naizmjenične pedagogije praksa + teorija, gdje je krajnji cilj obučiti i zaposliti omladince.

Ovom prilikom pozivamo zainteresiranu ciljanju skupinu, buduće polaznike sa područja Tuzlanskog kanton da se obrate u Centar za više informacija o sadržaju i datumima početka obuka iz agroturizma i upravljanja poljoprivrednim imanjem.

Inače, stubovi Edukativnog centra PREC Živinice su: Razvijanje obuka omladinaca iz oblasti turizma (agroturizma) i poljoprivrede, i treći stub je osnaživanje žena sa ruralnog područja.
Za sve one koji žele više da se informišu o aktivnostima ovog centra mogu poslati emaila na adresu: prec.zivinice@gmail.com ili pozvati putem mob.tel. + 387/62-894-781./PREC Živinice/