Poziv za stanovnike Gradačca i Srebrenika: Rok za prijavu prava na nekretnine 60 dana

Općinski sud u Gradačcu najavio je uspostavu nove zemljišne knjige, po podacima novog premjera, za nekretnine u katastarskim općinama Vučkovci (politička općina Gradačac) i Donji i Gornji Srebrenik (politička općina Srebrenik).

„ Pozivamo sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretninama koje se nalaze u katastarskim općinama Vučkovci (politička općina Gradačac) i Donji i Gornji Srebrenik (politička općina Srebrenik), da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave oglasa, i to podneskom u dva primjerka, te da to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Dakle, građani su dužni uz prijavu prava dostaviti i dokumentaciju, odnosno isprave na osnovu kojih su stekli prava na svojim nekretninama, to je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju  i drugo, a isto je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji“, navodi se u saopćenju koje je objavila Općina Gradačac.

Prijave prava na nekretninama se trebaju izvršiti na Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Gradačcu, u središtu suda u Gradačcu, na adresi Titova bb, 76250 Gradačac, odnosno u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Gradačcu u Srebreniku, na adresi Teritorijalne odbrane 92 bb, 75350 Srebrenik  svakim radnim danom u vremenu od 07,30-13,30h. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Također, pozivaju se i svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Vučkovci (politička općina Gradačac) i Donji i Gornji Srebrenik (politička općina Srebrenik), čije je vlasništvo bilo dosada upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u novu zemljišnu knjigu, po podacima novog premjera, uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Navedene aktivnosti se provode u okviru Projekta registracije nekretnina, kroz koji se provodi sistemsko usuglašavanje podataka o nekretninama između evidencija katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete dobiti putem e- maila: info@fgu.com.ba.

(Nezavisni.ba)