Pozicije za 500 vojnika: Javni oglas za prijem u profesionalnu vojnu službu otvoren do kraja sedmice

Javni oglas za prijem 500 kandidata u profesionalnu vojnu službu (PVS) u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OSBiH) u početnom činu – vojnik ostaje otvoren do 24. aprila, potvrđeno je Feni u Ministarstvu odbrane BiH.

Radi se o javnom oglasu koji je Ministarstvo odbrane BiH objavilo 25. marta s rokom prijave 30 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici ovog ministarstva.

U skladu s odredbama Zakona o službi u OSBiH, kandidati koji se prijavljuju za prijem u PVS moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti za kandidate podrazumjevaju da su državljani Bosne i Hercegovine, da su zdravstveno sposobni za službu u OSBiH, da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od šest mjeseci, da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravne osobe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine, da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Istovremeno, potrebno je da imaju odgovarajuću stručnu spremu, da nisu mlađi od 18, niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, odnosno na dan 31. decembra o.g., te da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizirati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i zdravstvenih pregleda.

Kandidati koji apliciraju za prijem u PVS moraju ispunjavati i posebne uvjete, uključujući uvjet da su uspješno položili testove prema normama propisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu.

Prema raspisanom javnom oglasu, izbor kandidata vrši Komisija za izbor vojnika u OSBiH, koju imenuje ministar odbrane BiH, a njihova selekcija i izbor realiziraju se u sklopu tri faze testiranja i provjera kao i osnovnu vojničku obuku.

Spomenuta testiranja bit će provedena u centrima za regrutovanje i tranziciju u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli i obuhvataju testove propisane Pravilnikom o prijemu u vojnu službu.

Prilikom odabira kandidata za prijem u PVS, između ostalog, vodit će se računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidadti mogu preuzeti na službenoj Internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www. mod.gov.ba) ili lično dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju u Sarajevu (tel:033/773-437), Banjoj Luci (tel: 051/335-886), Čapljini (tel: 036/811-084) i Tuzli (tel: 035/814 -954).