Požari u Tuzli, Banovićima i Gradačcu

Osim nekoliko tehničkih, vatrogasne jedinice TK su imale i intervencije na gašenju požara.

Vatrogasna brigada Tuzla je imala dvije intervencije na gašenju požara i to požar na kući u ul. Muharema Fizovića br. 23 i požar na dimnjaku u ul. Pašabunar br. 89, te jednu intervenciju na gašenju kontejnera

Vatrogasna jedicina Banovići je imala intervenciju na gašenju kontejnera u Banovićima u ul. 119. muslimanske brigade.

U Gradačcu, vatrogasci su imali intervenciju na gašenju požara na kotlu (na naftu) u jednom poslovnom objektu.

(Nezavisni.ba)