Požar na divljoj deponiji u Lipnici

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona, osim nekoliko tehničkih imale su i jednu intervenciju na gašenju požara.

PVB Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara divlje deponije smeća u naselju Lipnica.

Požar je lokalizovan i ugašen.