Povećava se broj sudskih predmeta koji se odnose na razvode brakova u TK

Tokom 2018. godine uposlenici Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći zastupali su građane slabog imovinskog stanja u 1.717 slučajeva. Troje uposlenika ove institucije zastupa građane pred pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona i šire, a najveći broj predmeta u prethodnoj godini odnosi se na krivične postupke.

”U krivičnim postupcima bilo je 749 predmeta, u parničnim postupcima 541 predmet, u prekršajnim postupcima 306, u vanparničkim predmetima 28 i u ostalim predmetima 93”, kaže Mersija Jašarević, direktorica Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.

U odnosu na 2017. godinu, broj ukupnih predmeta u kojima su pomoć pružali uposlenici Zavoda, tokom prethodne godine povećen je za 255 slučajeva. Svake godine povećava se i broj predmeta koji se odnose na razvode brakova.

”Iz godine u godinu sve veći. Mi smo u 2018. godini imali 356 predmeta razvoda braka. Pored tih predmeta imali smo 77 predmeta za podjelu bračne stečevine, utvrđivanje odnosno osporavanje očinstva i materinstva 33 predmeta”, navodi Jašarević.

Ovi podaci sadržani su u Izvještaju o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla za 2018-tu koji je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Članovi Vlade razmatrali su i Informaciju o utrošku sredstava za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Iako je za te namjene planirano 405 hiljada, tek 12,7 posto odnosno nešto više od 50 hiljada KM je utrošeno.

”Od više planiranih aktivnosti samo su dvije aktivnosti finansijski pokrivene, to se odnosilo na advokatske usluge za vođenje arbitražnog postupka pokrenutih protiv KHK Lukvac i Vlade TK. Za tu namjenu je potrošeno 51.085 KM”, ističe Rijad Bašić, pomoćnik ministra privrede TK.

Na pitanje da li je postojala mogućnost prebacivanja preostalih sredstava u ovu godinu za iste namjene, Bašić daje negativan odgovor, uz konstataciju da je utrošak od 50-tak hiljada u prošloj godini, zapravo uspjeh Ministarstva privrede.