Povećanje plata za pripadnike Oružanih snaga BiH, državne i policijske službenike

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je konačnu odluku o povećanju primanja za pripadnike Oružanih snaga BiH, državnih i policijskih službenika.

Ministri su donijeli Odluku o odobravanju  tekuće rezerve Budžeta Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu za provođenje Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Odlukom je odobreno 1.187.099,00 KM za 11 budžetskih korisnika kojima nedostaju sredstva u 2022. godini za primjenu Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
Parlamentarna skupština BiH je na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 9. marta, i na 25. sjednici Doma naroda, održanoj 29. avgusta 2022. godine, usvojila Zakon o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Usvojenim izmjenama se povećavaju koeficijenti za obračun plata određenim kategorijama zaposlenika, državnih i policijskih službenika, te za profesionalna vojna lica sa primjenom od 1. 10. 2022. godine.