Povećan Budžet TK za 70,5 miliona KM, isplata jednokratne pomoći za penzionere do kraja septembra

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je rebalans Budžeta kantona za ovu godinu.

Rebalansom je Budžet Tuzlanskog kantona povećan za 70,5 miliona maraka i sada iznosi nešto više od 561 milion. Poreski prihodi su viši od 370 miliona, a ostalo su tranferi i donacije, te neporeski prihodi. U sadašnji Budžet uključen je i suficit ostvaren u prošloj godini od skoro 29 miliona KM. Najviše sredstava od povećanja Budžeta ići će na kapitalne izdatke i socijalna davanja.

”Osim niza socijalnih prava koja uvećavamo značajno, imamo ugrađene projekte koji jačaju naše institucije, prije svega Upravu policije gdje će ukupno iz Budžeta biti dato 15,1 milion KM”, kaže Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Za socijalna davanja je planirano nešto više od 20 miliona KM, što podrazumijeva i isplatu jednokratne pomoći za penzionere u iznosu od po 100 KM za one sa najnižim penzijama, te isplatu porodiljskih naknada.

”Oko 100 hiljada osoba će biti tretirano kroz ovaj budžet, odnosno povlačit će određena sredstva. Tu govorimo i o pomoći penzionerima gdje je predviđeno 3,6 miliona za 36 hiljada penzionera, svaki učenik u osnovnom obrazovanju će dobiti besplatne udžbenike što je oko 35 hiljada učenika, imamo borce gdje smo povećali za dodatnih 650 hiljada KM pravo sa 4 na 5 KM”, navodi ministar finansija.

Isplata jednokratne pomoći za penzionere će uslijediti do kraja septembra. Bit će novca i za povećanja plata državnim službenicima. U poziciji ističu da se ovime ispunjava ono što je obećano prilikom formiranja nove većine.

”Povećanje plata prosvjetnim radnicima u skladu sa mjerama Vlade TK, povećanje će biti i policiji i državnim službenicima i namještenicima. Povećanje obuhvata i porodiljske naknade za prodilje koje na to imaju pravo. Po prvi put majke porodilje će imati naknadu kao u Kantonu Sarajevo i neće biti diskriminisane”, rekao je Mahir Mešalić, poslanik DF-a u Skupštini TK.

Poslanik SDA u Skupštini TK Fahrudin Skopljak kaže da od 70 miliona, nekih 20 ide prema institucijama kao što je opremanje MUP-a.

”Ovih 50 miliona se na određeni način dijeli narodu kroz grantove fizičkim licima, to su porodilje, penzioneri i mi u ovim teškim vremenima porasta cijena želimo da vratimo građanima”, rekao je Skopljak.

U opozicionoj PDA i SDP-u ne slažu se sa rebalansom, navodeći da je sadašnji Budžet nerealan.

”Vrlo teško ćemo ga moći ostvariti iz razloga što, niko neće u prevodu da kaže koliko je nama PDV, on jeste 17 posto, ali u realnosti je prešao preko 38 posto zbog potrošačke korpe i priliva sredstva u Budžet. Da kažemo, da su ovo nerealna sredstva koja se prilivaju u Budžet”, navodi Senad Alić, poslanik PDA u Skupštini TK.

Poslanik SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić kaže da nema izdvajanja za podršku privredi, nema izdvajanja za izgradnju novih industrijskih zona.

”I nema generalno podrške vanbudžetskim potrošačima, od podrške trgovini i turizmu koje smo prošle godine imali, to je naša osnovna primjedba”, naveo je Hadžić.

Rebalansom će kao pomoć lokalnim zajednicama u cestogradnji dodatno biti izdvojena dva miliona, a za robne rezerve milion KM. Za civilnu zaštitu bit će dodatno izdvojeno milion i 300 hiljada KM. Rebalans Budžeta je usvojen jednoglasno, a do kraja godine vjerovatno će biti još jedan.