Potpisivanje ugovora o nabavci i isporuci softvera

Potpisivanje ugovora o nabavci i isporuci softvera za prijem u radni odnoszaposlenika   u   osnovnim i srednjim  školama čiji je osnivač  SkupštinaTuzlanskog  kantona bit će   upriličeno  u  ponedjeljak,   19.12.2022.  godine,ukabinetu ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa početkom u 10:00 sati.

 

Riječ je o aplikativnom softveru koji će omogućiti  online  prijavu nastavnika i  stručnih  saradnika  po  raspisanom  konkursu,  kao i postupak bodovanja i rangiranja kandidata. Ugovor će u ime ugovornog organa potpisati ministar Ahmed Omerović, a u ime ponuđača Amir Hadžimehmedović.