Potpisana tri sporazuma u Banovićima: Stambeno zbrinjavanje raseljenih, putna infrastruktura, izgradnja obdaništa…

Kada se projekat CEB II realizira više od sedam hiljada raseljenih osoba širom države bit će smješteno u novoizgrađene ili sanirane objekte. Kako bi implementacija projekta u Općini Banovići bila ubrzana danas je potpisan sporazum za izgradnju višestambenog objekta od 15 stambenih jedinica u ovoj općini.

”Već imamo završenu proceduru izabranog izvođača za zgradu od 15 stanova i izabranog izvođača za sanaciju 30 sanacija tzv Holandske kuće. Ostalo je da Općina Banovići privremeno iseli korisnike kako bi izvođači odradili posao. Tako da će to biti 60 stanova koji će biti saniran kroz ovaj program koji provodi Vlada FbiH,” rekao je Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Kako bi se ovaj projekat implementirao što efikasnije nužno je koordinirano djelovanje svih nivoa vlasti. Stoga je potpisivanju sporazuma prisustvovao i kantonalni resorni ministar.

”Obaveze Vlade se ogledaju u sufinansiranju komunalnih usluga preko programa podrške materijalnog zbrinjavanja socijalnog ugroženih,” izjavio je Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Osim što će raseljene osobe biti smještene u novi objekat danas je potpisan još jedan sporazum. Naime, federalni ministar, načelnici Banovića i Lukavca usaglasili su se oko izgradnje putne infrastrukture u povratničkim naseljima koja povezuju ove dvije općine. Trenutno MZ Seona i MZ Orahovica povezuje makadamski put.

”Radi se o dvije povratničke mjesne zajednice, radi se o prostoru koji je bio okupiran tokom rata. Mi ovim projektom želimo da potaknemo povratak građana u ove dvije MZ. Radit će se u dvije faze. Prva faza ide ove godine. Vrijednost prve faze je 300 hiljada KM,” objavio je Bego Gutić, načelnik Općine Banovići. Zadovoljstvo je iskazao i Edin Delić, načelnik Općine Lukavac:

”Lukavac i Banovići su susjedne općine i samo jedna nas asfaltna komunikacija povezuje i ona je u djelimično lošem stanju. Ovdje sada otvaramo paralelu i omogućava se da pasivni dijelovi Općine Banovići, Zavidovići, Lukavac. Ima ovaj projekat emocijalni značaj i mi smo to prepoznali. Drago nam je da ne gledamo na politike, struje, linije i da pokušavamo služiti građanima.”

Ovakva saradnja i realizacija projekata mogla bi dati rezultate i željene benefite za građane. Iz Općine Banovići najavljuju i nove projekte za koje se nadaju da će biti prepoznati na pravi način.

”Očekujemo da imamo, kroz druge projekte odnosno programe za koje će se Općina Banovići kandidirati, punu podršku Vlade FBiH kao i podršku kantona iz oblasti vodnih naknada, iz oblasti zaštite okoliša. To su projekti koji su već urađeni,” zaključio je načelnik Gutić.

A danas je u Banovićima potpisan i sporazum o finansiranju izgradnje obdaništa u okviru Islamske zajednice Banovići, a potpisnici su Medžlis IZ, Općina Banovići i federalno ministarstvo. Ukupna vrijednost danas potpisanih sporazuma je, ističe federalni ministar, oko dva miliona maraka.