Potpisan Sporazum o saradnji između U.G. Vive Žene i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK

U prostorijama Vive Žene u Tuzli potpisan je Sporazum 6.9.2022. o saradnji između UG Vive Žene Tuzla i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Sporazum su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK , Mirsad Muhamedbegović i predsjednica udruženja Vive Žene, Jasna Zečević.
-Ovaj Sporazum pruža okvir za saradnju i podršku u provođenju projekta-Izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja u porodici kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda koji sporevodi Vive Žene, a finansira EU kroz program „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ od strane UN Women. Ovo je jedan iskorak u osnaživanju žena i projekat je veoma važan, a zlotavljane žene treba da prijave nasilje i tada mogu da prođu kroz ovaj projekat i da dođu lakše i da se zaposle besplatno i da se riješe nasilnika sa kojima često žive sa njima zbog lošeg ekonomskog stanja-istakla je predsjednica Vive Žene , Jasna Zečević.
Opšti cilj sporazuma između potpisnika je rad na povećanju ekonomskih kapaciteta, zapošljivost i uspostavljanje održivih prilika za ekonomsku reintagraciju žrtava nasilja. Ovo je putokaz da se mnoge žene koje trpe nasilje u porodici jave i mi dajemo doprinos kroz ovaj projekat želimo mijenjati i treba uključit i druge žene koje ostaju da žive sa nasilnikom zbog loše ekonomske situacije .Pomažemo i druge vidove pomoći koja im je potrebna ,ali je besplatna pravna pomoć i zapošljavanje koje pomaže finansijski EU, naglašava ministar Tuzlanskog kantna, Mirsad Muhamedbegović.
Nakon potpisivanja Sporazuma predstavnici Ministarstva Tuzlanskog kantona su obišli cijele prostore u kojima je smješteno Udruženje Vive Žene , da se upoznaju sa situacijom sa kakvim nedostacima raspolaže ovo udruženje i da li ih možda treba pomoći, jer je svakim danom sve više zlostavljanih žena u cijelom svijetu. Svakako treba istači“STOP NASILJU NAD ŽENAMA“.
Piše:  Duška REBIĆ