Potpisan Kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja TK

Od trenutka osnivanja Univerziteta u Tuzlu tačnije od 1976. godine do danas u oblasti visokog obrazovanja nije postojao  ugovor kojim bi se osigurala ista prava svih zaposlenika u visokom obrazovanju. Međutim, danas su Kantonalni odbor Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Tuzla i Vlada TK potpisali Kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja u kojim se jasno  definišu  prava, ali i socijalna i pravna sigurnost svih zaposlenika u ustanovama visokog obrazovanja. Iako je u decembru prošle godine potpisan ugovor kojim se povećavanju prihodi svih zaposlenika, ovim ugovorom se to jasnije definira, ali se dodatno definira i organizacija rada.

„Zaposlenici će imati povećanje prihoda od 8,6 posto, 1 KM dodatnu toplog obroka kao i dodatnih 50 posto od prosječne plate FBiH isplaćenih u vidu regresa“ rekao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK.

Kroz Kolektivni ugovor definirana je minimalna plata od 570 KM što predstavlja usklađenje sa platama zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Pored toga definirane su i organizacije rada, prekovremeni rad, noćni rad i rad u smjenama, kao i odmori i odsustva sa posla.

„Definisani su dodaci na platu, naknade za ishranu, prevoz sa posla  naknade za slučaj smrti ili teške boeslit zaposlenika iličlanova , otpremnima za tehnološi višak, zabrana diskriminacije i zaštiti dotojanstva zaposlenika” dodao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK

Kolektivnim ugovorom najviše će biti poboljšan status nenastavnog osoblja zaposlenog u ustanovama visokog obrazovanja, a tu se prije svega misli na administraciju.

„Dosta smo išli na poboljšanje statusa administrativnog  osoblja jer su oni u jednom trenutku bili zapostavljeni naročito njihove plate ne prate trendove poskupljenja i nadam se da ćemo kroz neka rješenja u Kolektivnom ugovoru to uspjeti popraviti“ naglasio je Adnan Hodžić, predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Tuzla

Novina koja je definirana ovim Ugovorom jeste uvođenje ocjenjivanja rada nenastavnog osoblja koje će donijeti dodatne beneficije za ovu kategoriju. Ono što je važno istaći jeste da potpisivanje Kolektivnog ugovora neće opteretiti planirani Budžet TK za 2022 godinu.

„Sva sredstva su već predviđena i neće biti fikslanog opterećenja za Budžet TK za 2022 jedino u pogledu ocjenjivanja nenastavnog osoblja, ali to ćemo utvrditi tek kada se donese pravilinik od strane menadžmenta Univerziteta na koji način će se vršiti ocjenjivanje i onda ćemo izvršiti fiskalnu proicjenu tog dokumenta i onda ćemo imati tačniju informaciju koliko neće to biti optrećenje za Budžet TK za 2022 godinui.“ zaključuje Baraković

Cilj Kolektivnog ugovora  je bio da svi zaposlenici u oblasti visokog obrazovanja budu  u  istom položaju sa ostalim budžetskim korisnicima. Kolektivni ugovor je potpisan na tri godine i na snagu stupa od dana potpisivanje, odnosno od današnjeg dana.