Posao vrijedan 10 miliona KM: Raspisan tender za izgradnju prva četiri objekta Kampusa UNTZ-a

Univerzitet u Tuzli je raspisao javni poziv za izvođenje radova izgradnje građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet) – prva faza izgradnje (roh-bau), javlja Akta.ba.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 9.210.000 KM bez PDV-a, odnosno 10.775.700 KM sa uračunatim PDV-om.

Postupak nabavke nije moguće podijeliti na LOT-ove iz razloga što Ugovorni organ zahtjeva da za izvođenje svih radova u ovom postupku nabavke bude odgovoran jedan izvodač radova, obzirom da se četiri fakulteta integrišu u jedan građevinski objekat.

Također je objavljena aukcija za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom Građevine 1, a vrijednost radova iznosi 107 hiljada KM.

Podsjećamo, o izgradnji kampusa Univerziteta u Tuzli se priča već trinaest godina, a sada se počelo djelovati i konkretnim aktivnostima.

Budući kampus treba da bude izgrađen na lokaciji nekadašnje vojne kasarne. Planom razvoja Univerziteta u Tuzli definisano je nekoliko faza razvoja Kampusa.

U okviru prve faze razvoja Kampusa predviđena je izgradnja sljedećih građevina:

 

  • Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet
  • Farmaceutski fakultet
  • Akademija dramskih umjetnosti

Vlada Tuzlanskog kantona već je do sada osigurala oko 400.000 KM za pripremne aktivnosti i izradu projektne dokumentacije, a odobravanjem kreditnih sredstava kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 10,5 miliona KM, otklonjena je i posljednja barijera za početak izgradnje.

U prvoj fazi realizacije projekta predviđeno je da šest fakulteta Univerziteta u Tuzli bude preseljeno u kompleks kampusa, za čiju je cjelokupnu izgradnju neophodno osigurati okvirno 300 miliona KM.

Prema najavama sa prezentacije održane u decembru prošle godine, očekuje se da prvo gradilište bude otvoreno ove godine.

“Ovo je generacijski projekat koji na najbolji način oslikava podršku Vlade Tuzlanskog kantona Univerzitetu u Tuzli. Uz sredstva redovnog održavanja i osiguranja uslova za nesmetan rad Univerziteta, kapitalnim investicijama naš univerzitet želimo vratiti na mjesto koje mu pripada i vratiti mu lidersku poziciju u Bosni i Hercegovini”, poručio je ranije Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.

Tuzlarije