Porodiljske naknade jedan od prvih koraka nove Vlade TK

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom koje su podrazumijevale i da svaka porodilja godinu dana dobija mjesečni iznos u visini prosječne plate u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM, istu nicijativu predložio je Klub zastupnika Demokratske fronte u Skupštini TK, a inicijativa je usvojena jednoglasno.

U vezi s tim, Vlada TK trebala je hitno donijeti Odluku u skladu sa usvojenom inicijativom. S obzirom na to, da su na posljednjoj hitnoj sjednici Skupštine TK i predsjedavajući Skupštine, zamjenica, te premijer Tuzlanskog kantona dali ostavke, te da se krenulo u formiranje novog sastava Vlade, ova inicijativa ostala je na čekanju. Prema riječima novoizabranog zamjenika predsjedavajućeg Skupštine TK Borisa Krešića, inicijativa da se porodilje u Tuzanskom kantonu izjednače sa porodiljama u Kantonu Sarajevu, bit će prvi korak koji će realizovati nakon što je imenovana nova Vlada TK.

Sve inicijative koje je klub DF podnio u Skupštini TK bit će prioritet rada ove Vlade, naravno da ćemo porodiljske naknade uraditi u što kraćem vremenskom periodu, i za te naknade prvo moramo izmijenit Zakon, i to će biti prvi korak ove Vlad”, kazao je Boris Krešić, zamjenik predsjednika Skupštine TK.

Inicijativa o povećanju porodiljskih naknada odnosi se na sve majke porodilje bez obzira da li su u radnom odnosu ili ne. Ekonomski analitičar Admir Čavalić mišljenja je da ovakve mjere neće značajno povećati rast nataliteta.

“Te svrhe inače treba posmatrati kao socijalnu, a ne toliko kao pronatalitetnu politiku, jer to neće dovesti do značajnog rasta nataliteta, jer istraživanja širom svijeta pokazuju da nije tako, ali hoće svakako pomoći tim porodicama, hoće unaprijediti kvalitet života, posebno sada u kontekstu krize poskupljenja kada cijene rastu isl, dobro je da se pomogne”, istakao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznosi 490,7 miliona KM i njegovim usvajanjem poseban akcenat stavljen je na socijalnu komponentu. Kada su u pitanju sredstva za realizaciju inicijative koja obuhvata povećanje porodiljskih naknada, Čavalić navodi kako bi Tuzlanski kanton mogao osigurati sredstva po tri osnova, a koja između ostalog podrazumijevaju i povećanje prihoda po osnovu indirektnih poreza za ovu godinu.

„ Prva je ako prođe ovaj Zakon na nivou Federacije, drugo ako Međunarodni monetarni fond odobri tranšu za BiH, odnosno to pređe na nivou Federacije onda automatski ide na kantone i treći izvor sredstava se odnosi na očekivano povećanje prihoda po osnovu indirektnih poreza za ovu godinu. Mislim da se tu mogu naći sredstva, ali znajući kako naša politika troši ta sredstva sumnjam da će ići baš u te svrhe”, dodaje Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

U narednom periodu Vlada Tuzlanskog kantona ima više zadataka koje treba realizovati, od povećanja porodiljskih naknada, egzistencijalne naknade boračkoj populaciji, pa sve do poboljšanja statusa penzionera i drugih kategorija društva, a manje rokova jer se bliže novi izbori koji su u oktobru. S jedne strane Ukrajinska kriza, rast cijena osnovnih životnih namirnica, i strah građana od nestašice namirnica, a s druge strane inicijative na čekanju. Postavlja se pitanje „Hoće li sadašnja Vlada TK uspjeti ispuniti očekivanja građana”?

(RTV Slon)