Porast vodostaja rijeka i HA Modrac, u Tuzli zabilježeno klizište

Nove padavine uzrokovale su probleme u brojnim dijelovima BiH, pa i Tuzlanskom kantonu.Vodostaji rijeka su u porastu kao i nivo vode na brani HA Modrac.Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,55 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče nivo je viši za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1,0 m 3 /s.Kada su u pitanju klizišta, jutros je operativni centar civilne zaštite Grada Tuzla zaprimio dojavu o klizanju tla u u lici Branka Musića 167. Službenici policijske stanice Zapad su izlaskom na teren utvrdili da je došlo do urušavanja brda na pomenutoj adresi te da je pomjeranjem zemljane mase došlo do ugrožavanja stambenog objekta kao i oštećenja lokalnog puta. Informacija o klizanju tla proslijeđena je službi civilne zaštite Grada Tuzla na dalje postupanje.