Pooštriti kazne za krivična djela kojima se ugrožava sigurnost građana

Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama preminulih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića koji su ubijeni u petak u Sarajevu.

Istovremeno, Koordinacioni odbor je izrazio zabrinutost s obzirom na to da je ubistvo policajaca na dužnosti ozbiljan sigurnosni problem.

“Nadamo se da će se ubrzo otkriti počinioci ovog gnusnog djela i pooštriti kazne za krivična djela koja ugrožavaju sigurnost države i njenih građana i građanki. Važno je uložiti sve napore kako bi se sigurnost u Sarajevu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini podigla na najveći nivo, jer je sigurnost građana i građanki najveća vrijednost za koju se svi koordinirano moramo boriti” – saopćeno je iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

(bosanski.com)