Pooštriti kazne za krivična djela kojima se ugrožava sigurnost građana

Pooštriti kazne za krivična djela kojima se ugrožava sigurnost građana

Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama preminulih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića koji su ubijeni u petak u Sarajevu.

Istovremeno, Koordinacioni odbor je izrazio zabrinutost s obzirom na to da je ubistvo policajaca na dužnosti ozbiljan sigurnosni problem.

“Nadamo se da će se ubrzo otkriti počinioci ovog gnusnog djela i pooštriti kazne za krivična djela koja ugrožavaju sigurnost države i njenih građana i građanki. Važno je uložiti sve napore kako bi se sigurnost u Sarajevu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini podigla na najveći nivo, jer je sigurnost građana i građanki najveća vrijednost za koju se svi koordinirano moramo boriti” – saopćeno je iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

(bosanski.com)