Ponovljen konkurs za stučno osposobljavanje lica iz boračke populacije sa TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž).

Kandidati koji se već nalaze na Konačnoj rang listi branitelja i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposoblja, bez zasnivanja radnog odnosa, za 2021. godinu, od 08.09.2021. godine ne trebaju se ponovo prijavljivati na Ponovljeni javni poziv