Poništen prethodni konkurs za prijem uposlenika u škole TK

Poništen je konkurs/oglas za prijem uposlenika u škole u TK, navode iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Poništenje konkurs je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje.

Sve aplikacije na prethodni konkurs, važit će i u novom, osim što će kandidati iz reda boračkih kategorija svojoj dokumentaciji moći dodati uvjerenja koja dokazuju pripadnost boračkim kategorijama.

Podsjećamo, Vlada TK je jučer, cijeneći doprinos boračke populacije i žrtvu koju je ova populacija podnijela u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a na osnovu informacija da veliki broj kandidata koji su aplicirali na navedene konkurse i oglas, a pripadaju ovoj populaciji, zbog primjene novih kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu neće moći ostvariti svoja prava predviđena Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskim aktima koji proizilaze iz ovog Zakona, donijela Zaključak kojim se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta traži poništavanje započetih konkursnih i oglasne procedure za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona te raspisivanje ponovnih konkursa i oglasa, pod uslovima kojima se aplikantima omogućava korištenje navedenih prava.

Novi konkurs bit će objavljen u narednim danima.

(Nezavisni.ba)