Položaj centara za socijalni rad TK: Unaprjeđenje segmenta socijalne zaštite

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Zoran Jovanović posjetio je prije nekoliko dana općinu Čelić.

Sa općinskim načelnikom Seadom Muminovićem i njegovim pomoćnicima održan je radni sastanak na temu položaja Centara za socijalni rad na Tuzlanskom kantonu u cilju unaprjeđenja efikasnijeg segmenta socijalne zaštite, socijalnih potreba građana kao i obezbjeđenja boljih smještajnih uslova Centra za socijalni rad općine Čelić.

Pored ovih pitanja, razgovaralo se o unaprjeđenju saradnje i ostvarivanja boljih rezultata u oblasti rada, socijalne politike kao i pitanja održivog povratka u općine Čelić i Lopare i dogovorene naredne aktivnosti u vezi s tim.

(Nezavisni.ba)