Policijski službenici MUP-a TK edukativnim predavanjem ukazali na važnost saobraćajne kulture

Svjesna činjenice da su pješaci najugroženija kategorija u saobraćaju, Uprava policije MUP TK-a pokrenula je kampanju pod nazivom “HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO” kako bi smanjila broj saobraćajnih nezgoda i povećala stepen sigurnosti učesnika u saobraćaju. Iako je cilj kampanje povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, fokus kampanje je na pješacima, jer im se zbog nesavjesnih vozača uskraćuje pravo na sigurno kretanje ulicom, a doprinos u realizaciji ove kampanje imali su i učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Smatramo da je kretanje naših pješaka jako ugroženo, stoga smo odlučili da riješimo ovu problematiku, upoznali smo se sa temom i prijedlozima i zakonima, te smo krenuli u rješavanje problematike”, rekla je Naida Hukić, učenica III razreda srednje škole.

U okviru kampanje organizovana su i edukativna predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola iz oblasti saobraćajnih pravila kako bi se podigao nivo opće saobraćajne kulture svih učesnika u saobraćaju, a policijski službenici poduzimaju sve preventivno-represivne mjere kako bi se kontrolisalo poštovanje saobraćajnih propisa koji se odnose na obavezu vozača prema pješacima i kretanje pješaka.

Tokom predavanja učenici imaju priliku da čuju o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH, odnosno da se upoznaju sa saobraćajnim pravilima, a također da postave pitanja našim policijskim službenicima u okviru teme koja se obrađuje. Mogu još da kažem da za veću bezbijednost u saobraćaju neophodno je prije svega poznavanje, a samim tim i poštivanje saobraćajnih pravila. Znači, Uprava policije u okviru svojih strateških ciljeva, kontinuirano radi na podizanju stepena bezbijednosti saobraćaja na putevima u Tuzlanskom kantonu”, kazala je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP TK-a.

Pored edukativnog sadržaja i promo videa koji se realizuju u ovoj kampanji, ostvarena je saradnja i sa nastavnim osobljem, ali i predstavnicima gradskih i općinskih službi. Nastavno osoblje u sklopu CIVITAS sekcije radi projekte o temi bezbijednosti saobraćaja, jer svakodnevno na putu do škole imaju priliku vidjeti primjere u kojima su ugroženi i pješaci, ali i vozači.

Neke mjere koje smo mi odabrali kako bi mogli riješiti ovaj problem jeste da se izradi troroar odnosno pješačka staza, da se saniraju rupe na kolovozu jer predstavljau problem, zato što vozači obilaze te rupe i tako ugrožavaju pješake, dalje postaviti ogledalo na raskrsnici”, istakla je Ajla Smajilović, učenica III razreda srednje škole 

“ Jako je bitno da imamo stalno edukacije i stalno predavanja da bi učenici bili svjesni svega onoga što se nalazi oko nas”, navodi Džasen Brigić, nastavnik

Kako iz dana u dan imamo nove vozače, i kako se svakodnevno susrećemo sa neuređenim pješačkim zonama, tako je i bezbijednost pješaka na klimavim nogama. Kako bi podigli svijest građana o važnosti poštovanja saobraćajne kulture jer se u suprotnom mogu izazvati veće posljedice, potrebno je kontinuirano edukovati ne samo učenike nego i sve građane. Upravo iz tog razloga Uprava policije MUP TK-a realizuje kampanje kojima žele predstaviti pješaka kao ugroženu kategoriju učesnika saobraćaja, sa posebnim akcentom na zaštitu djece – maloljetnika, odnosno kontrolu poštovanja saobraćajnih pravila u blizini odgojno-obrazovnih ustanova. Kampanja “HODAJ OPREZNO- VOZI SIGURNO” bit će realizovana od marta do decembra ove godine.

(RTV Slon)