Pogledajte nove cijene struje od 1.1.2023. godine

Od 1. januara domaćinstva do potrošenih 500 kilovata plaćati 0,0544 KM/kWh, od 501 do 1.500 kilovata je 0,0914 KM/kWh, a preko 1.500 kilovata je 0,2013 KM/kWh.

Ukoliko bi se gledala prosječna cijena ljetne i zimske tarife to bi značilo da će računi za potrošenih 500 kilovata iduće godine biti veći za dvije KM.

Ako jedno domaćinstvo potroši 500 kilovata, platiće u decembru račun za električnu energiju 71,81 KM bez PDV-a, plus mrežarina, a u januaru 65,92 KM bez PDV-a plus mrežarina,

Domaćinstvu koje potroši 1.000 kilovata u decembru će račun biti 136,46 KM bez PDV-a plus mrežarina, a u januaru će taj račun iznositi 137,41 KM plus mrežarina. Onome ko potroši 1.500 kilovata račun za decembar će iznositi 201,11 KM bez PDV-a plus mrežarina, dok će u januaru on iznositi 208,90 bez PDV-a plus mrežarina.

 

U tabeli pogledajte iznose:

main image