Podsjećanje na likvidaciju Štaba Majevičkog partizanskog odreda u Vukosavcima

Savez antifašista i boraca NIOR-a Tuzlanskog kantona (SABNOR) obilježio je 81 godinu od mučkog četnićkog zločina i likvidacije Majevičkog partizanskog odreda , okupljanjem kod Spomenika u Vukosavcima.

Ovaj Komemorativni skup je održan uz podsjećanje na ovaj značajan događaj iz razvoja narodnooslobodilačkog pokreta na Majevici i na području historijske tuzlanske oblasti .

Braneći čast, slobodu i bratstvo i jedinstvo naših naroda 20 februara 1942 godine pali su junačkom smrću od izdajničke četničke ruke prvoborci i nekolicina Prvog majevičkog NOP odreda: Ivan Marković Irac, komandant štaba, Fadil Jahić Španac, komesar, Pero Čuskić , Slavko Mičić , dr.Mustafa Mujbegović, Kosta Popov, Albin Herljević, Sejfo Karamehmedović , Slobodan Jovanović , Anton Macan , dr.Rosa Hadživuković , Tomislav Herljević, Strajko Mitrović, Pero Mitrović, Pero Stjepanović, Šaban Zahirović, Pero Mitrović i Vojin Perić.

Pogibija skoro kompletnog Štaba Odreda govori o težini četničke izdaje i gnusni zločin nad Štabom Prvog majevičkog odreda koji su počinile četničke snage pod komandom Stevana Damjanovića –Leke.
Istog dana izvršeni su napadi i počinjeni zločini na isturenim jedinicama i komandama  majevičkog partizanskog odreda na području Majevice, ali i opšti napadi na partizanske štabove i jedinice područja Romanije, Birča, Ozrena, Bosanske Krajine, Dalmacije,Crne Gore , Srbije i drugim područjima razbuktalog narodnooslobodilačkog ustanka i dinamičkog narastanja partizanskih snaga.

D. Rebić