Podrška Vlade FBiH u realizaciji 123 projekta u lokalnim zajednicama

Vlada FBiH je u prošloj godini iz budžeta FBiH osigurala i dodijelila 200 miliona KM pomoći kantonima za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i infrastrukturnih projekata. Također, svim gradovima i općinama dodijeljeno 10 miliona KM pomoći budžetima, te je za 80 gradova i općina izdvojeno po 125 hiljada KM i 20 miliona KM za realizaciju projekata.

– Ove godine u budžetu FBiH planirali smo 200 miliona KM pomoći budžetima kantona i 36 miliona KM gradovima i općinama. Očekujemo da će lokalne i kantonalne vlasti dio ovih sredstava usmjeriti u veća izdvajanja za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Nalazimo se u izbornoj godini i pritisak je uvijek na izvršnu i zakonodavnu vlast da realiziraju projekte lokalne infrastrukture. Vjerujem da svi razumijemo situaciju u kojoj se nalazimo zbog rata u Ukrajini, poskupljenja energenata, povećanja cijena i troškova proizvodnje hrane, poremećaja u lancima snabdjevanja i da ćemo u tom pravcu donijeti odluke za veću podršku poljoprivredi i proizvodnji hrane kako bi svi skupa imali veću prehrambenu sigurnost bez obzira na ovu i potencijalne buduće krize – kazao je ministar Šemsudin Dedić.