Podrška projektima koji doprinose poboljšanju stanja u oblasti sporta

Ministar kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović održao je radni sastanak s predsjednikom i generalnim sekretarom Sportskog saveza TK-a Branom Mikićem i Jadranom Lasetovićem.

Na sastanku se razgovaralo o stanju u oblasti sporta, te su razmatrane različite mogućnosti kojima bi bilo poboljšano stanje u sportu. Govorilo se i o dodatnom uključivanju onih sportista i sportskih radnika koji su ostvarili zapažene sportske rezultate, ali koji trenutno nisu dovoljno angažovani, te njihov potencijal ostaje nedovoljno iskorišten. Kroz razgovor se posebno istakao značaj Sportskog saveza te njegova uloga u cjelokupnom sistemu sporta na nivou Kantona, te je zaključeno da je jedan od najvećih interesa Kantona uloga Sportskog saveza i njegova uključenost u realizaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju i razvoju sporta.

„Osim povećanja sredstava koja smo ove godine namijenili za podršku i razvoj sporta, a koja iznose 2.395.000 KM, Ministarstvo je ove godine kroz svoj program rada planiralo intenzivirati saradnju sa sportskim savezima, što se kroz dosadašnji rad pokazalo kao nužno, a sve u cilju kako bismo upravo sportistima stvorili bolje preduslove za postizanje kvalitetnijih sportskih rezultata”, rekao je danas ministar Muratović.

Predsjednik Sportskog saveza Mikić u svom opsežnom izlaganju iznio je suštinske probleme koji će Ministarstvu koristiti u kreiranju sistemskih rješenja u ovoj oblasti.

Pored ministra Muratovića, današnjem sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra za sport i mlade Lejla Elezović koja je upoznala prisutne da je Ministarstvo donijelo propise o vođenju registra pravnih i registra fizičkih lica u oblasti sporta, o čemu će sportske organizacije u narednom peripodu biti detaljnije upoznate.