Počinju isplate naknada borcima, Zakon ih još uvijek dijeli

Vlada TK je prvi put Budžetom odredila 8,5 miliona KM za isplate mjesečne novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima. Koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za januar 2021. godine iznosi 1,00, a visina osnovice za period januar – mart 2021. godine 4,00 KM. Isplata naknada se očekuje početkom naredne sedmice.

 Došlo je do kašnjenja isplata, razlozi su objektivni, nije došlo do usvajanja Budžeta. Obzirom da su otklonjene sve ove formalno pravne prepreke mi ćemo u što kraćem roku ta sredstva isplatiti krajnjim korisnicima. Očekujem da će početkom naredne sedmice biti na računima, kazao je na današnjoj press konferenciji Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK.

Kada se usvajao zakon o dopunskim pravima boraca TK, Koordinacija boraca TK nije bila saglasna sa tekstom Zakona, no pod pritiscima boraca da ipak dobiju kakvu takvu naknadu, ipak se krenulo u primjenu Zakona. Zamjerke su se odnosile na način obračuna ratnog staža, obzirom na to da se u TK računa period do potpisivanja Dejtona, a  prema federalnom Zakonu do aprila 1996. godine odnosno početka demobilizacije.

Mi nismo branili ni općine ni kantone ni entitete mi smo branili BiH i svaki borac koji je učesnik odbrambeno oslobodilačkog rata trebao je biti na isti način tretiran. To je bio stav Koordinacije boraca, ističe Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boraca TK.

Hasanović smatra da nije pravedno da se smanji broj uračunatih mjeseci staža, samo kako bi se smanjila izdvajanja u Budžetu kantona za ove potrebe. Osim toga, Zakonom je predviđeno i da kantoni u skladu sa svojim mogućnostima odlučuju o visini naknade, što znači da borci u Sarajevskom i borci u Tuzlanskom kantonu ne vrijede isto.

Zato smo mi bili stava da se sva sredstva koja su za finansiranje boraca  stave na Federaciju, a da Federacija rasporedi na svakog borca na isti način, dodaje Hasanović.

Novi ministar za boračka pitanja TK ističe da je upoznat s  načinom obračuna naknade no da su to odluke koje su donesene prije nego je on preuzeo funkciju ali da će se boriti da se određene neregularnosti isprave.

Mi smo svjesni tog problema i u mi ćemo u saradnji sa boračkim organizacijama uvijek raditi na poboljšanju statusa boračke populacije i ova Vlada je također opredijeljena da nastavi tom dinamikom da bi boračka populacija dobila što bolji status, zaključuje resorni ministar.

Koordinacija boraca će također nastaviti da se bori za prava boraca i resornom ministarstvu dostaviti prijedloge i inicijative kako bi se poboljšao njihov položaj.

Mi smo već krenuli u razgovor sa boračkim organizacijama da vidimo koji su to gorući problemi koji treba da se stave pred ovu Vladu, da probamo ono što je izostavljeno da se ugradi u Zakon. Mi znamo šta je Budžet i život u kantonu. Nemojte nam uzimati mjesec vojske,to je naša čast, bolje mi uzmite marku, ali nemojte taj  mjesec, poručuje Hasanović.

Zajedno sa 8,5 miliona  za egzistencijalnu naknadu, ukupno 16,2 miliona KM iz ovogodišnjeg Budžeta osigurano je za ostvarivanje prava boračke populacije u TK. Najznačajnija finansijska izdvajanja planirana su za  nabavke ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide, za zapošljavanje boračke populacije, stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica  te obavljanje pripravničkog i volonterskog staža.