Plava Poliklinika podržala naučno istraživanje novih biomarkera u hipertenziji

Piše: Duška Rebić

Hipertenzija je stanje trajnog povišenog krvnog pritiska i predstavlja najmasovniju nezaraznu bolest savremenog čovječanstva. Shodno tome, značaj naučnog istraživanja ove bolesti je neupitan, zbog čega je PZU Plave Poliklinike u saradnji sa prof.dr. Amelom Jusufović iz Luxemburga, Univerzitetom u Tuzli i uglednim inostranim istraživačkim institucijama učestvovala u projektu istraživanja novih biomarkera u hipertenziji.
Rezultat zajedničke saradnje je izdavanje prve publikacije „Hipertenzija –saznaj šta se krije iza tvojih brojeva“. Publikacija je prevedena na šest jezika i printana u 4000 primjeraka.

Kako kažu iz menadžmenta Plave Poliklinike, nesebičan doprinos ovom projektu dali su kako bi se kroz naučna saznanja i edukaciju smanjile posljedice bolesti koja spada u “tihe ubice”, zbog svog neprimjetnog razvijanja.