Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 20.11.2022. godine (nedjelja) na području

1. Grada Gračanice u naseljima: Lukavica, Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotnica Polje, Dolić, Habibovići, Brđeni, Mrkani i Duje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 21.11.2022. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Srebrenika:

– u ulicama: Reufa Hodžića, dio ulice Hazima Vikala, Dio ulice Ahmeta Džanića u vremenu od 09: 00 do 11:00 sati,

– u dijelu naselja Tinja Ilići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Mrgan, Smajlovići, Brezovača, Kudumovići i Ćatići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: U slučaju da se radovi odgode zbog nepovoljnih vremenkih uslova na području grada Gračanice, isti zastoj u istom vremenskom intervalu se prenosi na Ponedjeljak 21.11.2022.