Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

 Dana 17.10.2022. godine (ponedjeljak) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Trnovac, Bogumilska, Pavkuša i Džindić Mahala u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: 26. Avgusta i Omladinska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

  1. Grada Živinica u naseljima: Husino škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, i Pranjići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Kladanj u naseljima: Stupari, Dubrava, Prijanovići, Trnovače, Noćajevići, Krivajevići, Suha, Brlošci, Gojakovići, Tarevo, Čifluk, Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

 

 

Dana 18.10.2022. godine (utorak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Okresanica, Lipik, Hamidov Do, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Nišići, Donji Srebrenik, Ćojluk,Bijeli put, ulice: Ibrahima Cvike, Majevička, Benjamina Hogića-Benka, Mehmeda Ibrahimovića u vremenu od 07:00 do 08:00 sati,

– u naseljima: Brda, Babunovići deponija, Hazard, Salihbašići, Murati, Sladna Kovačevići, Sladna Dom, Sladna izbjegličko naselje, Vikale, Sladna Hodžići, Gulami, Omerbašići, Sladna Skopljaci, Ibrići, Brnčani, Falešići izbjegličko naselje, Falešići, Donji Čekanići, Gornji Čekanići, Gornji Moranjci Mahala, Gornji Moranjci Bošnjaci, Gornji Moranjci Novo Naselje, Gornji Moranjci Češljugovaća

u vremenu od 08:00 do 09:00 sati,

– u ulicana: Džemala Bijedić, 21.Juni, Nedžada Šečića, Hsana Kikića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Varoških Polja, Mije Gudeljevića, Radnička, Alije Izetbegovića, Kulina Bana, Bosasnkih Branilaca, Zlatnih Ljiljana,  Marta, 21. Srebreničke Brigade, 25. novembra, 221. Oslobodilačke Brigade, 9. Septembra, Kiseljačka, Derviša Sušića 16. Muslimanske Brigade, Tuzlanskog Odreda te naselj: Bare, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Seona, Behrami, Dedići, Padališta, Duboli Potok, Lipje, Cage i Krečana u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Kiseljak, Sječe i  Markuše u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: 21.Srebreničke brigade, Bosanskih branilaca, Teritorijalne odbrane 92 i Ivana Markovića Irca u vremenu od 13:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Babunovići, Lušnica, Kosica,Ferizovići, Šehovina, Ćehaje u vremenu od 15:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Rapatnica, Novo Naselje Luka, Donji Moranjci, šahmeri,Behrami, Uroža, Seona, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog Potoka kod škole u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Mustafići, Huremi, Donja Špionica, Badelka, Zubovo Brdo, Radići,Vrela Krč, Hujdurovići, Gornji Hrgovi, Lovačka kuća, Cerik, Špionica centar, Tutnjevac, Srednja Špionica, Jošak, Polja i Kosica Dežići  u vremenu od 16:00 do 17:00 sati.