Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 13.10.2022. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Živinica u naseljima. Kulići, Kulići 2, Sjever ulica, ulica Dubravska, 6. Istočno Bosanska ulica, Tadići, ulica Prvog Marta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.komplet Općine Čelić u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

Dana 14.10.2022. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle:

-u naselju Delići i ulici Peje Markovića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u ulici Kojšino u vremenu od 08:30 do 10:30 sati.

2.Grada Srebrenika u naseljima: Omerbašići, Vikali, Ibrići, Gulami, Skopljaci, Panjđurište,Babunovići,Deponija, Murati i Sladna Dom u vremenu od 09:00 do 14:00 sat